Home / Мэдээ, мэдээлэл / Төв аймгийн прокурорын газраас алба хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулав.

Төв аймгийн прокурорын газраас алба хаагчдын дунд сургалт зохион байгуулав.

           Тус ангийн “2017 онд алба хаагчдын дунд явуулах сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 2017.02.06-ны өдөр Төв аймгийн прокурорын газрын туслах прокурор А.Аварзэд нийт алба хаагчдад эрх зүйн сургалт оров. “Хорих ангид алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах нь”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Авлига, түүний мөн чанар, хор хөнөөл” зэрэг үндсэн чиглэлүүдийн хүрээнд явагдсан энэ удаагийн сургалтанд нийт алба хаагчид бүрэн хамрагдлаа.

DSCN5075 DSCN5077 DSCN5079 DSCN5081

Scroll To Top