Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Төгс гэгээрсэн их багш Чинхайн нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран ажиллав.

“Төгс гэгээрсэн их багш Чинхайн нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран ажиллав.

Тус анги 2016.12.16-ны өдөр “Төгс гэгээрсэн их багш Чинхайн нийгэмлэг”-тэй хамтран “Цагаан хоолны өдөрлөг” арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж байсан билээ.

Тус ангийн Нийгэм сэтгэл зүйн алба 12 дугаар сарын 29-ний өдөр “Төгс гэгээрсэн их багш Чинхайн нийгэмлэг” ТББ-ын хамт олноос ирүүлсэн өвлийн хувцасыг  эргэлт уулзалт авдаггүй, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 71 ялтанд олгож, хүмүүнлэгийн ажил явуулав.

Одоогоор тус ТББ-аас ирүүлсэн цагаан хоолны ач тусын сэдэвтэй видео сургалт нийт ялтнуудад цагийн хуваарийн дагуу явагдаж байна.

DSCN3032 DSCN3445 DSCN3447

Scroll To Top