Home / Мэдээ, мэдээлэл / “Хорих байгууллагын нөхөрлөл” ТББ-тай хамтран ажиллав.

“Хорих байгууллагын нөхөрлөл” ТББ-тай хамтран ажиллав.

              Тус ангийн нийгэм сэтгэл зүйн алба “Хорих байгууллагын нөхөрлөл” ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2017.05.12-ны өдөр нийт ялтнуудад сэтгэл зүйн сургалт зохион байгуулж хамтран ажиллав. Энэ удаагийн сургалт “Хайр”, “Сайхан сэтгэл” сэдвүүдийн хүрээнд явагдсан ба 240 ялтан хамрагдсан юм.

20170511_105528 20170511_105540 20170511_105557

Scroll To Top