ХУРАНДАА ХУРАНДАА ГОМБОСАНДАГИЙН ЛУВСАНЦЭДЭВ

       Ажил эрхлэлт:

  • 1924 оноос хошуу, сумын бичээч, нарийн бичгийн дарга, сумын дарга
  • 1931 оноос Өмнөговь, Хөвсгөл аймагт Төв хороо, Засгийн газрын төлөөлөгч түшмэл, Дорнод, Төв аймагт Шүүхийн дарга
  • 1937 оноос ардын армид дунд, ахлах дарга, Бүх цэргийн ерөнхий прокурор
  • 1944 оноос аж үйлдвэрийн яам, Барилгын хэрэг эрхлэх ерөнхий газарт хэлтсийн дарга, Газрын орлогч, Үйлдвэрийн заводын дарга, Улсын барилгын хороо, Яаманд хэлтсийн дарга, Инженер-технологч
  • 1963-1970 онд Цагаан овоогийн уурхай, Мааньт дахь нэгдсэн үйлдвэр /хорих анги/-ийн инженер, даргаар тус тус ажиллаж байсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button