ХУРАНДАА ЛХАМСҮРЭНГИЙН ЛУВСАНПЭРЭНЛЭЙ

Боловсрол: 1962-1966 онд ЗХУ-д ДЯЯ-ны Дээд сургуульд сонсогч

Ажил эрхлэлт:

  • 1938-1943 онд Матдын 8 дугаар Девизийн 8 дугаар хуягт дивзионд хөнгөн хуягтын буудагч, бага дарга.
  • 1943-1946 онд Архангай аймгийн Тариат сумын Эвлэлийн үүрийн нарийн бичгийн даргаар
  • 1946-1848 онд Архангай аймгийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн хороонд лектороор
  • 1948-1956 онд Ар хангай дахь НАХ хэлтэст хэсгийн төлөөлөгч
  • 1958-1959 онд Намын дээд сургуульд сонсогч
  • 1959-1962 онд Улсын цагдан сэргийлхэд байцаагч төлөөлөгч
  • Хүүхдийн колонины захирал, Мааньт, Зүүн хараа, Баянзүрх дэх ЗХХК-уудын даргаар тус тус ажиллаж байсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button