ХУРАНДАА БАТЫН ГОНГОР

Боловсрол:

  • 1960 онд Анагаах ухааны дунд сургууль
  • 1966 онд Хуулийн дунд сургууль
  • 1971 онд ЗХУ-ын Новосибирск хотод гүйцэтгэх ажлын курс
  • 1977 онд ЗХУ-ын ДЯЯ-ны академийн курст суралцаж мэргэжил дээшлүүлсэн

Ажил эрхлэлт:

  • 1960-1964 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр суманд хүний бага эмч
  • 1964-2005 онд Бат-Өлзийт, Бугант хүний бага эмч, тоо бүртгэлийн байцаагч Хархорин, Мааньт, Ерөө, Салхит, Албадан эмчилгээний газрын дарга, Төв хорих ангид, ангийн орлогч дарга, ангийн даргаар тус тус ажиллаж байсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button