ХУРАНДАА ЖАНЧИВЫН ЧОЙНДОН

Боловсрол:

  • 1956 -1966 он хүртэл Нийслэлийн 10 жилийн дунд сургууль
  • 1970 онд Монгол Улсын Их сургууль
  • 1987-1989 онд ЗХУ-ын Москва хотын ДЯЯ-ны академийг тус тус төгссөн.

Ажил эрхлэлт:

  • 1970 -1972 онд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Хөдөө аж ахуйн яаманд Гадаадын зээл, контракт барилга хариуцсан мэргэжилтэн
  • 1972-1976 онд НАХЯ-ны ЗХХУБГ-ын Барилгын ангид эдийн засагч
  • 1976-1987 онд НАХЯ-ны ЗХХУБГ-ын Төлөвлөгөө эдийн засгийн хэлтэст мэргэжилтэн, Чанарын удирдлагын тасгийн дарга, Үйлдвэрийн хэлтсийн орлогч дарга
  • 1989-1991 онд Төв аймгийн Баян суман дахь Мааньтын хорих 0415 дугаар ангийн захирагч
  • 1991-1993 онд хорих байгууллагуудын удирдах газрын даргаар тус тус ажиллаж байсан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button