ХУРАНДАА ГЭСЭРЖАВЫН ГАНБОЛД

Боловсрол:

 • 1980 онд Төв аймгийн 10 жилийн сургууль
 • 1986-1991 онд Зөвлөлт холбоот улсын Рязань хотын Дотоод явдлын яамны дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр
 • 2001-2003 онд ОХУ-ын Москва хотын Дотоод явдлын яамны Удирдлагын академыг удирдлагын менежер мэргэжлээр тус тус суралцан төгссөн, хууль зүйн ухааны магистр цолтой

Ажил эрхлэлт:

 • 1980 онд Дарьт дахь хүүхдийн колонид хянагч
 • 1981 онд Мөнгөнморьт дахь хорих ангид хүмүүжүүлэгч
 • 1985-1986 онд Багануур дахь хорих ангид хүмүүжүүлэгч
 • 1991 онд Мөнгөнморьт дахь хорих 417 дугаар ангид сэтгэл зүйч, ахлах арга зүйч
 • 1993 онд Хорих байгууллагын удирдах газарт ахлах мэргэжилтэн
 • 1996 онд Мааньт дахь хорих 415 дугаар ангийн дарга
 • 1998-2001 онд хорих 405 дугаар ангийн дарга
 • 2003-2004 онд Цагдаагийн академид Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүйн факультетийн эрхлэгч
 • 2007-2008 онд 409 дүгээр ангийн дарга, 2008-2009 онд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
 • 2009 онд ШШГЕГ-ын үйлдвэр, барилгын хэсгийн дарга

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button