ХУРАНДАА ШАРХҮҮГИЙН БУЛГАН

Боловсрол :

 • 1972 онд Ерөнхий боловсролын сургуульд элсэн орж 1980 онд төгссөн
 • 1980-1982 онд Тээврийн техник мэргэжлийн сургууль

1988-1992 онд Цэргийн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр суралцан төгссөн.

Ажил эрхлэлт :

 • 1984 онд Дарьт дахь хорих 433 дугаар ангид ахлагч цолтой токорын мастераар
 • 1992-1993 онд Дамжин өнгөрүүлэх Хорих 401 дүгээр ангид ээлжийн дарга
 • 1994 оны 8 сард Хар хорин дахь хорих ангид газар тариалан эрхэлсэн дэд дарга
 • 1994 оны 12 сард тус ангид төлөөлөгчөөр
 • 1995 оны 3 сард ахлах төлөөлөгч
 • 1996 оны 6 сард Хорих 405 дугаар ангид төлөөлөгчөөр
 • 1996 оны 6 сарын 13-нд ХБУГ-ын тусгай тасагт ахлах төлөөлөгч
 • 1996 оны 12 сарын 7-нд Амгалан дахь хорих ангид Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга
 • 1997 оны 1 сарын 28-нд Амгалан дахь хорих ангид ахуй дэглэмийн байцаагч
 • 1998 оны 5 сарын 6-нд Хорих 415 дугаар ангийн дарга
 • 1999 онд Дархан дахь хорих ангийн дарга
 • 2004 оны 5 сарын 7-нд Хорих 409 дүгээр ангийн дарга
 • 2007 оны 5 сарын 7-нд Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн дарга
 • 2008 оны 3 сарын 31-нд Хорих 409 дүгээр ангийн дарга
 • 2011 оны 1 сарын 14-ны өдрөөс Цагдан Хорих Төвийн Барилгын Ашиглалтын Өмнөх Захиргааны дарга
 • 2013 оноос Хорих 409 дүгээр ангийн даргаар
 • 2015 оны 02 дугаар сараас 04 дүгээр сар хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тогтоол гүйцэтгэх газрын даргаар
 • 2015 оны 05 дугаар сараас Хорих 409 дүгээр ангийн дарга
 • 03.31-ний өдрөөс одоог хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга бөгөөд Хорих ял эдлүүлэх албаны даргаар ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button