ХУРАНДАА Г.БОЛДБААТАР

Боловсрол :

  • 1991 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг хуульч мэргэжлээр төгссөн

Ажил эрхлэлт :

  • Зүүнхараа дахь Хорих 413 дугаар ангид төлөөлөгч
  • 1993-1996 онуудад Багануур дахь хорих ангид тэргүүн дэд дарга
  • 1997 онд ХОТШ банкны шийдвэр гүйцэтгэх албаны тасгийн дарга
  • 1998-1999 онуудад Мааньтын хорих ангийн дэд дарга, ангийн дарга
  • 2000 оны 03 дугаар сараас Хорих 433 дугаар ангийн дарга, 2000 оны 10 дугаар сараас Хорих 421 дүгээр ангийн дэд дарга
  • 2005 оноос Говьсүмбэр аймгийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтан
  • 2006 онд Ашиглатын өмнөх захиргааны менежер
  • 2007-2009 он хүртэл ШШГЕГ-ын “Төр хурах” төвийн үйлчилгээний дарга
  • 2010-2014 онуудад Хорих 413 дугаар ангид цагдан хорих төвийн ээлжийн даргаар тус тус ажиллаж байсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button