ХУРАНДАА ДАМИРАНГИЙН ХОСБАЯР

Боловсрол: 

  • 1967-1977 онд 10 жилийн бүрэн дунд 6 дугаар сургуулийг төгссөн.
  • НАХЯ-ны Цэргийн тусгай дунд сургууль
  • НАХЯ-ны Цэргийн дээд сургууль, Удирдлагын академийг төгссөн. Хуульч мэргэжилтэй, Удирдахуйн ухааны магистр

Ажил эрхлэлт:

  • НАХЯ-ны ЗХХБУГ-т боловсон хүчний байцаагч
  • Мөнгөн морьтын хорих ангид төлөөлөгч
  • НАХЯ-ны IV газар төлөөлөгч
  • УАБХЕГ-т ахлах ажилтан
  • Хорих 433, 421, 415 дугаар ангиудын дарга
  • Мааньт дахь “ШТН”-ний нэгдлийн захиралаар тус тус ажиллаж байсан
Back to top button