ХУРАНДАА ЦЭДЭНПУНЦАГИЙН ЭНХБААТАР

Боловсрол:

 • 1971-1979 онд Төв аймгийн Баян сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг
 • 1979-1981 онд Төв аймгийн Зуунмод хотын 1 дүгээр арван жилийн сургууль
 • 1990-1994 онд Цагдаагийн дээд сургуулийг Хуульч мэргэжил эзэмшиж тус тус төгсөн
 • 2006-2008 онд Удирдлагын академи
 • 2008 онд Оросын Холбооны Улсын Рязань хотод мэргэжил дээшлүүлэх курст 45 хоногийн хугацаатай тус тус суралцсан

Ажил эрхлэлт: 

 • 1984-1985 онд Хорих 415 дугаар ангид хянагч
 • 1985-1986 онд Баян сумын бүрэн дунд сургуульд багш
 • 1986-1990 онд Хорих 415 дугаар ангид Хянагч
 • 1994-1995 онд Сургалт арга зүйн ажилтан
 • 1995-1996 онд Ээлжийн дарга
 • 1996-1997 онд төлөөлөгч
 • 1997-1998 онд Ахлах төлөөлөгч
 • 1998-2000 онд Орлогч дарга
 • 2000-2010 онд Ангийн дарга

2010-2015 онд “ШТН” Нэгдэлд даргаар тус тус ажиллаж байсан.

Back to top button