ХУРАНДАА СОДНОМЫН БАТСАЙХАН

Боловсрол:

You could also need to submit it https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/24/2198954/0/en/4-Best-Research-Paper-Writing-Services-Top-USA-Paper-Writers-Among-69-Tested-Review-by-Halvorson.html to several other instructional websites and editors on the internet.

 • 1986-1996 онд Улаанбаатар хотын арван жилийн 78 дугаар сургууль
 • 1996-2000 онд Цагдаагийн академийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх факультетийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
 • 2008-2010 онд Оросын холбооны улсын Дотоод явдлын яамны удирдлагын академид “Төрийн удирдлагын менежер”-ээр мэргэшсэн.

Ажил эрхлэлт:

 • 2000-2001 онд хорих 421 дүгээр ангид харуул дэглэмийн байцаагч, төлөөлөгч
 • 2001-2004 онд хорих 401 дүгээр ангид төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч
 • 2004-2006 онд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дэд дарга, ахлах гүйцэтгэгч
 • 2006-2007 онд Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
 • 2007-2008 онд Баривчлах ял эдлүүлэх 431 дүгээр ангийн дарга
 • 2010 онд Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах ажлын албаны дэд дарга, ахлах гүйцэтгэгч
 • 2010-2012 онд хорих 415 дугаар ангийн дарга
 • 2012 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ялтны сургалт, хүмүүжлийн хэлтсийн дарга
 • 2012-2017 онд хорих 405 дугаар ангийн даргаар томилогдон ажилласан.
 • 2018 оны 01 дүгээр сараас хойш 409 дүгээр хаалттай хорих ангийн даргаар тус тус томилогдон ажиллаж байна.
Back to top button