ДЭД ХУРАНДАА САМДАНГИЙН ДАРАМСҮРЭН

Боловсрол:

 • 1977-1985 онд ЕБС-н сургуулийг Зүүнхараа хотод төгссөн
 • 1985-1987 онд хуучнаар ЗХУ-д ТМС-г ойн тоног төхөөрөмжийн тохируулагч мэргэжлээр онц дүнтэйгээр төгссөн
 • 1995-1999 онд Цэргийн дээд сургуульд суралцаж эрх зүйч
 • 2010-2012 хууль зүйн ухааны магистр хамгаалсан

Ажил эрхлэлт: 

 • 1990-1995 хөдөлмөрийн 0413 дугаар ангийн даргын 1990 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Б/167 дугаар тушаалаар тус ангид хянагчаар томилогдон ажилласан
 • 1999 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Б/247 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэлийн тасгийн Зүүнхараа дахь шийдвэр гүйцэтгэлийн хэсгийн даргаар
 • 1999 оны 9 дүгээр сарын 29- ний өдрийн Б/449 дүгээр тушаалаар тус албаны хэсгийн дарга ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээр
 • 2000 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/ 609 дүгээр тушаалаар тус албанд ээлжийн даргаар
 • 2002 оны 03 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 97 дугаар тушаалаар Хэнтий аймаг хорих 419 дүгээр ангид ахлах төлөөлөгчөөр
 • 2003 ны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 58 дугаар тушаалаар тус албаны Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаар
 • 2009 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/258 дугаар тушаалаар Архангай аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны даргаар
 • 2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдриин Б/362 дугаар тушаалаар Мандал сум дахь хорих 413 дугаар ангийн даргаар тус тус ажиллаж байсан.
Back to top button