ХУРАНДАА ЦЭДЭНГИЙН АЛТАНТУЛГА

Боловсрол:

  • 1994 онд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 10 жилийн III дунд сургууль
  • 1998 онд ЦДС-ийг тус тус төгссөн, дээд боловсролтой
  • ШШГБ-ын ажилтан-эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги-тактик, удирдлага” мэргэжлээр удирдлагын ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан

Ажил эрхлэлт:

  • 1998 оноос эхлэн Хорих 435 дугаар ангид ерөнхий жижүүр
  • Хорих 413 дугаар ангид ахуй дэглэмийн байцаагч, төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч
  • Цагдан хорих 461 дүгээр ангид ахлах төлөөлөгч
  • Хорих 405 дугаар ангид төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч
  • 2014-2015 онд Хорих 415 дугаар ангийн дарга
  • 2015-2018 онд Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга
  • 2018 оноос Баривчлах төвийн харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд даргаар  ажиллаж байна
Back to top button