ХУРАНДАА БААТАРЫН НЯМГОМБО

Боловсрол:

  • 2003 онд Оросын Холбооны Улсад “Харуул хамгаалалтын чиглэлээр”
  • 2005-2007 онд Малайз улсын Гемелайн коллежид “Англи хэлний чиглэлээр”
  • 2010 онд Турк улсад “Хар тамхи мансууруулах бодисын чиглэлээр” тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн
  • боловсролтой Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажил-Эрх зүйч мэргэжилтэй, магистрын зэрэгтэй

 

Ажил эрхлэлт:

  • 2000 оноос хойш Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албадад төлөөлөгч,ахлах төлөөлөгч, цагдан хорих байрны дарга,харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, ангийн дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, харуул хамгаалалтын хэлтэс, хууль тогтоомж, дотоод ажлын хэлтсийн дарга, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх газрын дарга, тогтоол гүйцэтгэх газрын даргаар тус тус ажиллаж байсан.
Back to top button