ДЭД ХУРАНДАА ГАНБААТАРЫН АМГАЛАНБААТАР

Боловсрол:

 • 1990 оноос 2000 он хүртэл Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 10 жил
 • 2000-2004 онд Цагдаагийн академийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан, эрх зүйч мэргэжлээр
 • 2013-2015 онд Хууль Сахиулах Их Сургуулийн магистр зэргээр тус тус дүүргэсэн.

 Ажил эрхлэлт:

 • 2004 онд Өвөрхангай аймаг, Хархорин Шийдвэр гүйцэтгэх албанд ээлжийн дарга
 • 2006 онд Хархорин Шийдвэр гүйцэтгэх алба- Цагдан хорих байрны дарга
 • 2007 онд Архангай аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэх алба- Цагдан хорих байрны дарга
 • 2007 оны 8 дугаар сард Хорих 439 дүгээр ангид Ээлжийн дарга
 • , 2008 онд Хорих 439 дүгээр ангид Ерөнхий жижүүр
 • 2010 онд Хорих 439 дүгээр ангид төлөөлөгч
 • 2014 онд Хорих 439 дүгээр ангид ахлах төлөөлөгч, 2015 оны 03 дугаар сараас Хорих 415 дугаар ангид Харуул хамгаалалт шүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга
 • 2017-2019 онд 415 дугаар хаалттай хорих ангийн дарга, 2019 оноос Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаар ажиллаж байна.
Back to top button