ДЭД ХУРАНДАА ПҮРЭВСҮРЭН ОВОГТОЙ УУГАНБАЯР

Боловсрол:

  • 1989-1999 онд ерөнхий боловсролын сургууль
  • 1999-2003 онд Цагдаагийн академийг Эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн.
  • 2005-2007 онд мөн сургуулийг “Ялтныг хүмүүжүүлэх үндсэн арга, хэрэгсэл түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
  • 2011-2013 онд Батлан хамгаалах их сургуулийн Удирдлагын академид суралцаж “Цэргийн стратеги-Команд штаб удирдага” мэргэжлээр төгсөн, “Нийгмийн аюулт үзэгдлийн үед үүрэг гүйцэтгэх хорих анги /салбар/-ийн тактикийн ажиллагааг дээшлүүлэх арга зам” сэдвээр цэргийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ажил эрхлэлт:

  • 2003-2006 онд ШШГЕГ-т төлөөлөгч
  • 2006-2009 онд Нэгдсэн хорих 401-р ангид ахлах төлөөлөгч
  • 2009-2010 онд Дархан-Уул аймаг дахь ШШГАлбанд ГАХХамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга
  • 2010-2011 онд Нэгдсэн хорих 401-р ангид ГАХХамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга
  • , 2011-2013 онд БХУА-д суралцаж 2013 оны 09 сарын 16-ны өдрөөс Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
  • 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны Б/1075 тоот тушаалаар тус ангийн даргаар томилогдон 21 дэх жилдээ ажиллаж байна.
Back to top button